Hướng dẫn đổi số két sắt BMC

ket sat BMC

*** CÁCH ĐỔI SỐ 3 MÃ SỐ

Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa ra trái (đối với két nhỏ).

Bước 1: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 04 lần.

Bước 2: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 03 lần.

Bước 3: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 02 lần.

Bước 4: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa.hướng mũi tên lên trời Quay cây đổi số theo kim dồng hồ 90°

Bước 1: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 04 lần.

Bước 2: Quay mã số mới vào tâm nhỏi 03 lần.

Bước 3: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 02 lần.

Bước 4: Quay cây đổi mã vể vị trí ban đầu và lấy ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.

*** Lưu ý

– Không cho số két ngần nhau mỗi số phải cách nhau ít nhất là 10*↑

VD 10 – 30 – 20

– Số cuối cùng phải 20↑=20 ||80↓=80

** Phải thử lại ít nhất là 2 lần bên ngoài hãng đóng cửa

Liên hệ KT Ninh 0908115159 Nếu các bạn không hiểu hay không làm được hãy liên hệ với mình nhé

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website suaketsat.com mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Comments are closed.