Hướng dẫn đổi số két sắt Hòa Phát

Hướng dẫn đổi mã số két sắt Hòa Phát

Trong bài này hướng dẫn các bạn đổi số két sắt Hòa Phát, các bạn làm đúng như hướng dẫn

CÁCH ĐỔI SỐ 3 MÃ SỐ

Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa ra trái (đối với két nhỏ).
Bước 1: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 04 lần.
Bước 2: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 03 lần.
Bước 3: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 02 lần.
Bước 4: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa.hướng mũi tên lên trời Quay cây đổi số theo kim dồng hồ 90°
Bước 1: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 04 lần.
Bước 2: Quay mã số mới vào tâm nhỏi 03 lần.
Bước 3: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 02 lần.
Bước 4: Quay cây đổi mã vể vị trí ban đầu và lấy ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.

Lưu ý: 

– Không cho số két ngần nhau mỗi số phải cách nhau ít nhất là 10*↑
VD 10 – 30 – 20
– Số cuối cùng phải 20↑=20 ||80↓=80
** Phải thử lại ít nhất là 2 lần bên ngoài hãng đóng cửa
Liên hệ KT Ninh 0908115159 Nếu các bạn không hiểu hay không làm được hãy liên hệ với mình nhé

Comments are closed.